เนื้อเพลง บันทึกหน้าสุดท้าย Big Ass

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]

อ่านดูข้อความที่เคยบันทึกไว้ข้างใน สมุดเล่มใหญ่สีเทา

 

อ่านดูเรื่องราวของเรา อ่านทุกคำทุกตอน เหตุการณ์ครั้งก่อนคราวนั้น

 

        ซึ้งในความผูกพัน รักที่เราให้กัน รักที่เราใฝ่ฝันด้วยกันตลอดมา

 

        ซึ้งในคำพูดจา สื่อภาษารักกัน รักคือเธอและฉันและความเข้าใจ

 

จดจำข้อความ ขึ้นใจอ่านซ้ำมาซ้ำไป ไม่มีเรื่องใหม่เหมือนเดิม

 

แต่ใจนั้นอยากเขียนเติมจากเรื่องเดิมว่าเรา อยู่เคียงเช่นเก่า คราวนั้น

 

        ซึ้งในความผูกพัน รักที่เราให้กัน รักที่เราใฝ่ฝันด้วยกันตลอดมา

 

        ซึ้งในคำพูดจา สื่อภาษารักกัน รักที่ให้เธอนั้นไม่มีเปลี่ยนแปลง

 

                * ฉันอ่านถึงตอนที่เราต้องจากกันไป เพราะเธอต้องทำตามผู้ใหญ่

 

                เราถูกกีดกันแต่ฉันเข้าใจ ปล่อยเธอจากไป

 

( * )

 

พลิกไปหน้าสุดท้าย ตรงซ้ายมือมีข้อความพิเศษ ตีกรอบเอาไว้

 

หกคำนั้นอ่าน ว่าเราจะรักกันจนตาย ฮืม

 

หกคำนั้นอ่าน ว่าเราจะรักกันจนตาย ฮืม

 

หกคำนั้นอ่าน ว่าเราจะรักกันจนตาย ฮืม

 

หกคำนั้นอ่าน ว่าเรา จะรักกันจนตาย

คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง Big Ass
[ คอร์ด บันทึกหน้าสุดท้าย Big Ass]
Blogspot - Wordpress - Pinterest