เนื้อเพลง ต่งล้งตง มาริโอ้ โจ๊ก

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
ตะวันขึ้นสีมอยๆ ข่อยกะย่างจกถง หาเลาะบ้าน
เวียกบ่การงานบ่สร้าง รวมแก๊งหมู่หาแซวสาว
จั่งแมนเท่

โอ้ว่าแม่สาวน้อย อยากสิเว่ากับเจ้าลองเบิ่งเด้
อยากสิชวนเจ้าไปเลาะ กินอิหยังแซบๆ ได้บ่นาง

พกอิหยังในกระเป๋า มันคือต่งแท้น้อ
แม่นห่อขนมแมนบ่ อยากสิขอซิมเบิ่ง

ต่ง อะต่งล้งต่งล้งต่งล้งตง อะต่งล้งต่งล้งต่งล้งตง
จั่งแมนต้งล่งตงล้งตง
อะต่งล้งต่งล้งต่งล้งตง อะต่งล้งต่งล้งต่งล้งตง
อะต่งล้งต่งล้งต่งล้งตง
จั่งแมนต้งล่งตงล้งตง
อะต่งล้งต่งล้งต่งล้งตง อะต่งล้งต่งล้งต่งล้งตง
อะต่งล้งต่งล้งต่งล้งตง
เสื่องห่อขนมตะวันแม่นบ่

ตะวันขึ้นสีมอยๆ ข่อยกะย่างจกถง หาเลาะบ้าน
เวียกบ่การงานบ่สร้าง รวมแก๊งหมู่หาแซวสาว
จั่งแมนเท่

โอ้ว่าแม่สาวน้อย อยากสิเว่ากับเจ้าลองเบิ่งเด้
อยากสิชวนเจ้าไปเลาะ กินอิหยังแซบๆ ได้บ่นาง

พกอิหยังในกระเป๋า มันคือต่งแท้น้อ
แม่นห่อขนมแมนบ่ อยากสิขอซิมเบิ่ง

ต่ง อะต่งล้งต่งล้งต่งล้งตง อะต่งล้งต่งล้งต่งล้งตง
จั่งแมนต้งล่งตงล้งตง
อะต่งล้งต่งล้งต่งล้งตง อะต่งล้งต่งล้งต่งล้งตง
อะต่งล้งต่งล้งต่งล้งตง
เสื่องห่อขนมตะวันแม่นบ่

พกอิหยังในกระเป๋า มันคือต่งแท้น้อ
แม่นห่อขนมแมนบ่ อยากสิขอซิมเบิ่ง

ต่ง อะต่งล้งต่งล้งต่งล้งตง อะต่งล้งต่งล้งต่งล้งตง
จั่งแมนต้งล่งตงล้งตง
อะต่งล้งต่งล้งต่งล้งตง อะต่งล้งต่งล้งต่งล้งตง
อะต่งล้งต่งล้งต่งล้งตง
เสื่องห่อขนมตะวันแม่นบ่คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง มาริโอ้ โจ๊ก
[ คอร์ด ต่งล้งตง มาริโอ้ โจ๊ก]
Blogspot - Wordpress - Pinterest