เนื้อเพลง จอมบงการ SRIRAJAH ROCKERS

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
ไม่อาจจะได้รู้เลย อนาคตรอพวกเราอยู่ที่แห่งไหน
เมื่อปราศจากความเข้าใจ เลยไปลองทำตามหัวใจคนอื่น
เมื่อเจอของจริง กลับกันไม่ใช่เลย มนุษย์คนหนึ่งจึงไม่อาจรับได้
สิ่งสุดท้ายคือสักการะบูชาสิ่งใด

จอมบงการคือฉันตัวกำหนด ธรรมดาสร้างสรรค์ให้เธอหมด
ความจริงปลอมแน่แท้แม้พูดปด ถูกแล้ว ถูกแล้ว
พยายามดูแล้วไม่รู้สึก ธรรมดาเท่านี้ที่รู้สึก
การกระทำของฉันจงเป็นสุข ถูกแล้ว ถูกแล้ว

(จอมบงการ)
ถูกแล้ว ถูกแล้ว

(จอมบงการ)

(จอมบงการ)
ถูกแล้ว

ถูกแล้ว ถูกแล้ว

จอมบงการคือฉันตัวกำหนด ธรรมดาสร้างสรรค์ให้เธอหมด
ความจริงปลอมแน่แท้แม้พูดปด ถูกแล้ว ถูกแล้ว
พยายามดูแล้วไม่รู้สึก ธรรมดาเท่านี้ที่รู้สึก
การกระทำของฉันจงเป็นสุข ถูกแล้ว ถูกแล้ว

จอมบงการคือฉันตัวกำหนด ธรรมดาสร้างสรรค์ให้เธอหมด
ความจริงปลอมแน่แท้แม้พูดปด ถูกแล้ว ถูกแล้ว
พยายามดูแล้วไม่รู้สึก ธรรมดาเท่านี้ที่รู้สึก
การกระทำของฉันจงเป็นสุข ถูกแล้ว ถูกแล้ว

(จอมบงการ)
ถูกแล้ว ถูกแล้ว

(จอมบงการ)
ถูกถูกถูกถูกแล้ว

(จอมบงการ)
ถูกแล้ว ถูกแล้ว

(จอมบงการ)
ถูกแล้ว

(จอมบงการ)

(จอมบงการ)
คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง SRIRAJAH ROCKERS
[ คอร์ด จอมบงการ SRIRAJAH ROCKERS]
Blogspot - Wordpress - Pinterest