เนื้อเพลง คำอธิบาย Ewery

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]

บางสิ่งที่เธอกำลังจะบอก ให้ฉันได้เตรียมใจ บางสิ่งที่เธอต้องการจะเปลี่ยน

 

เธอขอให้เข้าใจ ว่ามีเหตุผลมากมายเท่าไร ที่เธอต้องไป

 

คำพูดดีๆที่เธอจะบอก แต่ฉันคงไม่เข้าใจ ถ้อยคำสวยงามที่เตรียมเอาไว้

 

ฉันขอไม่ฟังได้ไหม ไม่ว่าเหตุผลนั้นคืออะไร ที่เธอต้องไป

 

                * เธอไม่ต้องหาถ้อยคำดีๆ เพื่อบอกฉันให้ได้เข้าใจ

 

                ไม่ต้องเสียเวลาที่มี แปลความหมายที่เธอจะไป

 

                กี่เหตุผล ก็ไม่มีความหมาย ไม่ต้องอธิบาย

 

                (เมื่อเธอเลือกแล้วว่าเธอจะไป จะเป็นเหตุผลอะไร ก็คงไม่สำคัญ)

 

คำพูดที่เธอเตรียมมาเพื่อบอก แต่สิ่งนั้นไม่ช่วยอะไร คำอธิบายที่เธอจะใช้

 

ที่ฉันคงฟังไม่ไหว ไม่ว่าความหมายมันคืออะไร ที่ฉันต้องเข้าใจ

 

( * )

 

( * )

 

แค่บอกไม่รักฉันก็เข้าใจ เธอมีเหตุผลอะไร ก็คงไม่สำคัญ

คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง Ewery
[ คอร์ด คำอธิบาย Ewery]
Blogspot - Wordpress - Pinterest - Facebook - ขอเพลง