เนื้อเพลง คนจนผู้ยิ่งใหญ่ คาราบาว

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]

        * ถึงยากจนไม่มองคนเหยียดๆ ไม่รังแกรังเกียจคิดเบียดเบียนใจใคร

 

         มีจนวัดใจคนไม่ได้ จนแต่รวยนํ้าใจผู้ยิ่งใหญ่แห่งความจน

 

ทรัพย์สินไม่มีสะสม อยู่ในสังคมด้วยความสุขขี ปริญญาฉันไม่เคยมี ความรู้พอดีพออ่านออกเขียนได้

 

ไปทํางานรับจ้างก็ทําจริง ฉันทําทุกสิ่งยกเว้นประจบเจ้านาย

 

วัดคนเขาวัดกันที่นํ้าลาย ลาก่อนเจ้านายฉันไม่ใช่ควายจนตรอก

 

                 ** ไม่เคยใฝ่ฝัน เป็นโตเป็นใหญ่ ไม่มีปัจจัยทั้งสี่ประการ

 

                 แค่สัตว์เลื้อยคลานสองข้างถนน เนื้อตัวยากจนแต่นํ้าใจยิ่งใหญ่

 

( * )

 

         *** คนจน(จนแต่รวยนํ้าใจ) ใครจะว่ายากจน(คนจนผู้ยิ่งใหญ่)

 

         (คนจน)จนแต่รวยนํ้าใจ (ใครจะว่ายากจน)คนจนผู้ยิ่งใหญ่

 

มีชีวิตย่อมมีความลําบาก อดๆอยากๆดังยาชูกําลัง คามหวังแม้ว่ายังริบหรี่เพราะสังคมวันนี้มันหางานการยาก

 

ยํ่าไปสมัครไปไม่เลือกหน้า ค่าจ้างราคา ไม่สํามะคัญ

 

ลุยควันลุยท่อไอเสีย มีแต่ความอ่อนเพลียยังดีกว่าเลียขากัน

 

( ** )

 

ปัจจัยคือเครื่องบาดใจ ศาสดาสอนไว้ในพระไตรปิฎก

 

ความจริงที่คู่ควรหยิบยก ชําระความสกปรกในสังคมเมืองไทย

 

จิตใจแห่งความเป็นพุทธ ใสบริสุทธิ์ นั้นคือจุดหมาย

 

รวยล้นกระทําตนเหลวไหล ไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่เป็นแต่ผู้ยิ่งเลว

 

( ** , * , *** , *** )

คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คาราบาว

เสื้อ CHORDTABS 2022

คอร์ด คนจนผู้ยิ่งใหญ่ คาราบาว

Blogspot - Wordpress - Pinterest - Facebook - ขอเพลง