คอร์ด ขอพรผาซ่อนแก้ว ไผ่ พงศธร

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
งดงามเสียดฟ้า คลื่นศรัธทา พลังหลั่งไหล
ลูกมากราบไหว้ ขอพรด้วยใจศรัทธา
พระธาตุผาซ่อนแก้ว วาวแววอร่ามงามตา
เป็นที่พึ่งพา ทางใจลูกในวันนี้

ก้มลงกราบไหว้ พระพุทธเจ้า 5 พระองค์
ตั้งเจตจำนงค์ จะยึดมั่นในคุณความดี
ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์พระบารมี
ผลบุญกุศลความดี ที่ลูกสร้างนำทางส่องพา

ลูกมาขอพร ขอธรรมนำพาลูกเถิด
เวียนว่ายตายเกิด หลงโลกกิเลสตัณหา
ชีวิตมันเหนื่อย บางครั้งต้องกินน้ำตา
ไร้สติปัญญา กิเลสมายา หลอกลวงจิตใจ

ชีวิตไม่เที่ยงหลีกเลี่ยงก่อเวรบาปกรรม
หมั่นสร้างบุญหนุนนำ ลูกนั้นจะจดจำไว้
ขอพรพระธาตุ ให้ลูกนี้มีกำลังใจ
อดทนต่อไป หวังไว้ในใจได้ดี

ลูกมาขอพร ขอธรรมนำพาลูกเถิด
เวียนว่ายตายเกิด หลงโลกกิเลสตัณหา
ชีวิตมันเหนื่อย บางครั้งต้องกินน้ำตา

ชีวิตไม่เที่ยงหลีกเลี่ยงก่อเวรบาปกรรม
หมั่นสร้างบุญหนุนนำ ลูกนั้นจะจดจำไว้
ขอพรพระธาตุ ให้ลูกนี้มีกำลังใจ
อดทนต่อไป หวังไว้ในใจได้ดี

กราบลง 3 ที ขอพรพระธาตุ
แคล้วคลาดปลอดภัย


คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ไผ่ พงศธร
Blogspot - Wordpress - Pinterest