เนื้อเพลง ขอกอดแก้หนาว เนม สุรพงศ์

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
* โอ้ย คางนำ กะละว่า คำนาง คำแพง ผู้แก้มแดงอ่องต่อง ละเจ้าผู้แก้มอ่องต่อง ละผู้สองเต้าโต้น
เต้าโต้น มีไผโหยนแล้วไป่น้อ ในใจเจ้า มีไผแนละบ้อ
คันบ่มี ทางอ้ายนี้อยากสิขอ อยากสิขอ ซ่นแน สิได้บ่ สิได้บ่

โอ้ย คางนำ กะละว่า คำนาง ลมหนาว พัดต้าวละหวี่เหวิ่น เจ้าผู้เปิ่นเวิ่น เพิ่นผู้เฮ็ดตาส้ม
ตาส้ม ขอซมเจ้าได้บ่น้อ ขออ้ายกอดแก้หนาวแนได้บ่
คันเธอว่างงทางอ้ายกะสิขอ อ้ายอยากสิขอ กอดแน สิได้บ่ สิได้บ่ โอ้ย..

** ละอั่นผู้สาวคำหล่า เจ้าผู้แก้มป่ายล่าย มีผู้นั่งผิงไฟ เคียงข้างๆ แล้วไป่น้อ
หนาวปีนี้ หากบ่มีคู่ซ้อน อ้ายขอนอนเคียงข้าง นางหล่า โอ้ย นางหล่า เด้อนางเด้อ


( * , ** )

โอ่เด้ คนผู้งามละผู้สาวแก้มแดง หล่า คำแพง เจ้ามีแฟนแล้วไป่ ใน ใจนางนั่นยังว่างอยู่บ่
อ้าย อยากขอเหยิบเข้าไปข้างเคียง อยาก ฮ่วมเตียงกับผู้สาวได้บ่ โอ้ยได้บ่ ขออ้ายกอดแก้หนาว
เดิ่นๆเด้อดีเดอดิเดิ่น

( ** )

ฟังเด้อนาง เจ้าผู้แก้มป่ายล่าย อ้ายขอนั่งผิงไฟ เคียงข้างๆ เคียงข้างๆ
หนาวปีนี้ หากบ่มีคู่ซ้อน อ้ายขอนอนเคียงข้าง นางหล่า โอ้ย นางหล่า เด้อนางเด้อ

คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง เนม สุรพงศ์
[ คอร์ด ขอกอดแก้หนาว เนม สุรพงศ์]
Blogspot - Wordpress - Pinterest