เนื้อเพลง กาลเทศะ อัสนี วสันต์

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
กาละกาเล เวลาหมุนไป สรรพสิ่งอันใด เปลี่ยนไปตามกาล
 
เก่าไป ใหม่มา ธรรมดาสังขาร เหลือเป็นตำนาน เล่าขานกันไป
 
เทศะเทศา ลอยมาลอยไป สุดกู่กว้างไกล เข้าใจเอาเอง
 
ค่อยดู ค่อยว่า วาจาอวดเก่ง รู้เพลา รู้เพลง รู้เอง รู้ใจ
 
        * (กาละเทศา) เกะเกะกะกะ ธุระธุรัง (กาละเทศา) เอาจริงเอาจัง คำพังคำเพย
 
        (กาละเทศา) เกะเกะกะกะ ปล่อยปะละเลย (กาละเทศา) นิสัยคนเอย คนเฉยความจริง
 
วาชะวาจา รู้ท่ารู้ทาง น้ำ้เชี่ยวเรือขวาง ตัวอย่างรู้กัน
 
ขยะที่ดี อยู่ในที่ของมัน รอให้ถึงวัน เกะกะกันเป็นไร
 
มามะมามา พัฒนาจิตใจ ยอมรับยอมให้เป็นไปธรรมดา
 
รู้ถูก รู้ผิด ชีวิตมีมา เข้าใจคำว่า กาละเทศา
 
( * , * )
คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง อัสนี วสันต์
[ คอร์ด กาลเทศะ อัสนี วสันต์]
Blogspot - Wordpress - Pinterest - Facebook - ขอเพลง