คอร์ดเพลง Taking Less and Giving More (Thai Version) แอ๊ด คาราบาว

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
เงามืดทึมโถมทับทั่วทุกแผ่นดิน
เป็นความจริงที่รับรู้ทั้งร้อนหนาว
ดวงตะวัน จันทรา แม้ขึ้นซีกเก่า
แต่โลกเรา จะไม่เหมือนเดิม อีกต่อไป

สร้างอาวุธขึ้นมารบราฆ่าฟัน
โลภโมโทสัน โหยหาทรัพย์สินมากมาย
เมื่อวันนี้เผชิญหน้าศัตรูร้าย
เชื้ออันตรายที่มองไม่เห็นซ้อนเร้นเข้ามา

ใครจะรู้ภัยร้ายเริ่มต้นเมื่อไร
มากแค่ไหนต้องสูญเสียชีวิตน้ำตา
จบเมื่อไรในวันคืนที่ยังมัวพร่า
หนทางข้างหน้า จะก้าวไปได้อย่างไรกัน

เพราะความตายไม่ยกเว้นให้ใครสักคน
ไม่เกี่ยงรวยจนอายุเพศผิวเผ่าพันธุ์
จะมาจากไหนจะเป็นใครไม่สำคัญ
หากไม่ร่วมกัน มนุษย์นั้นพ่ายแพ้แน่นอน

โลกวันนี้ยังรอคอย ความเปลี่ยนแปลงในใจของคน
กอบโกยช่วงชิงให้น้อยลง เติมความเอื้อเฟื้อและแบ่งปัน
เพียงพอ พอเพียงเท่านั้น จะนำพาให้เราผ่านพ้น ไป

นี่คือทางที่เราต้องเดิน เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่านั้น
นั่นคือความเปลี่ยนแปลงที่โลกต้องการ
เป็นเรื่องราวของเราทุกคน เพื่อความหวังที่ยั่งยืนนาน
ต้องร่วมสร้างสรรค์โลกใหม่ในใจตน

โลกวันนี้ยังรอคอย ความเปลี่ยนแปลงในใจของคน
กอบโกยช่วงชิงให้น้อยลง เติมความเอื้อเฟื้อและแบ่งปัน
เพียงพอ พอเพียงเท่านั้น จะนำพาให้เราผ่านพ้น ไป

นี่คือทางที่เราต้องเดิน เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่านั้น
นั่นคือความเปลี่ยนแปลงที่โลกต้องการ
เป็นเรื่องราวของเราทุกคน เพื่อความหวังที่ยั่งยืนนาน
ต้องร่วมสร้างสรรค์โลกใหม่ในใจตน

เป็นเรื่องราวของเราทุกคน
เพื่อความหวังที่ยั่งยืนนาน
ต้องร่วมสร้างสรรค์โลกใหม่ในใจคน

คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง แอ๊ด คาราบาว
[ คอร์ด Taking Less and Giving More (Thai Version) แอ๊ด คาราบาว]
Blogspot - Wordpress - Pinterest