คอร์ด Good Day Mew Suppasit

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar]


[แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
It's a Good Day it's a good day
Do What I wanna do I'm in the mood yeah
It's a good day it's a good day
I don't really care what did you say

ทิ้งตัวลง and chillin by the pool
It's a good day it's a good day yeah
ไม่สนใจอะไร be like Fool
It's a good day we know it's a good day yeah

The sky's bright and the sun's out
Let's take a ride มีเพียงแค่เรา
เรื่องร้ายๆ That you thinkin 'bout
ที่ทำให้ฟ้าของเธอเป็นสีเทา

ทิ้งมันไป ไม่ต้องคิดอะไร
แค่ทำตามใจ Baby free your mind
Just feel the vibe we just havin fun
Cus we are young and we on the run

ทำตัวตามสบาย Dancin in the rain
ไม่ต้องตามใคร แค่เธอ เป็นตัวเอง
Nobody knows about tomorrow
Just go with flow we Livin for today

เรื่องที่เธอช้ำใจ
ขอให้เธอทิ้งมันไป
Lemme see you outside
ไม่เป็นไร แค่เริ่มใหม่

It's a good day it's a good day
Do what I wanna do I'm in the mood yeah
It's a good day it's a good day
I don't really care what did you say

ทิ้งตัวลง And chillin by the pool
It's a good day it's a good day yeah
ไม่สนใจอะไร Be like fool
It's a good day we know it's a good day yeah

Everything be alright baby don't cry
โลกยังคงหมุนไป Dont waste your time
ไม่ต้องคิดมากมาย This is our life
เพราะชีวิตนี้มีไว้ใช้ Ride or die

I just wanna see your smile
เธอไม่ต้องอาย
Baby lemme free your mind
เธอไม่ต้องอาย

เรื่องที่เธอช้ำใจ
ขอให้เธอทิ้งมันไป
Lemme see you outside
ไม่เป็นไร แค่เริ่มใหม่

It's a good day it's a good day
Do what I wanna do I'm in the mood yeah
It's a good day it's a good day
I don't really care what did you say

ทิ้งตัวลง and chillin by the pool
It's a good day it's a good day yeah
ไม่สนใจอะไร Be like fool
It's a good day. We know it's a good day yeah

คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง Mew Suppasit