คอร์ด Dejavu 2High

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar]


[แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
Yeah
ตอนที่เธอกลับมาหา
บอกฉันขอเริ่มต้นใหม่
เกิดนาที
ที่หวั่นไหว
แปลกไหมเหมือนเคยได้เจอ
หน้าตาเศร้าเศร้าอย่างนั้น (oh)
ท่าทางซื่อซื่ออย่างนี้ (oh)
กี่ครั้งที่ฉันเชื่อเธอ
เชื่อเธอ
เชื่อเธอ
เชื่อเธอ
I know what you did or where you are
It's in the Dejavu
Mainichi maiban everyday one and only
Hitori de ni I love you
พอมีอะไรกับเขาเธอก็มาอะไรกับฉัน
เหตุการณ์มันก็ซ้ำซ้ำเหมือนเดิม
เขามันตัวจริงแล้วฉันมันตัวอะไร (yeah)
เขาน่ะเป็นใครแล้วฉันน่ะเป็นใคร
เป็นแค่ที่พัก
ไม่ใช่ที่รัก
อย่างฉันก็ได้แค่นี้ (yeah)
เขามันตัวจริงแล้วฉันมันตัวอะไร (yeah)
เขาน่ะเป็นใครแล้วฉันน่ะเป็นใคร
เป็นความทรงจำที่เจ็บช้ำ (oh)
ทำไมต้องมาทำให้เจ็บซ้ำ
หยุดมันเสียทีนะเธอ
พอเธอดีดีกับเขา
เธอก็ทิ้งฉันไป
อย่ากลับมาอีกได้ไหม
ลืมฉันไปได้เลย
หน้าตาเศร้าเศร้าอย่างนั้น (oh)
ท่าทางซื่อซื่ออย่างนี้ (oh)
กี่ครั้งที่ฉันเชื่อเธอ
เชื่อเธอ
เชื่อเธอ
เชื่อเธอ
I know what you did or where you are
It's in the Dejavu
Mainichi maiban everyday one and only
Hitori de ni I love you
พอมีอะไรกับเขาเธอก็มาอะไรกับฉัน
เหตุการณ์มันก็ซ้ำซ้ำเหมือนเดิม
็Hey yeah
เขามันตัวจริงแล้วฉันมันตัวอะไร
เขาน่ะเป็นใครแล้วฉันน่ะเป็นใคร
เป็นแค่ที่พัก
ไม่ใช่ที่รัก
อย่างฉันก็ได้แค่นี้ (yeah)
เขามันตัวจริงแล้วฉันมันตัวอะไร (yeah)
เขาน่ะเป็นใครแล้วฉันน่ะเป็นใคร
เป็นความทรงจำที่เจ็บช้ำ (oh)
ทำไมต้องมาทำให้เจ็บซ้ำ (oh)
หยุดมันเสียทีนะเธอ
Leave me
Leave me (yeah)
Leave me
Leave me
Leave me
Leave me
Yeah
Yeah
Yeah
เขามันตัวจริงแล้วฉันมันตัวอะไร (yeah)
เขาน่ะเป็นใครแล้วฉันน่ะเป็นใคร
เป็นแค่ที่พัก
ไม่ใช่ที่รัก
อย่างฉันก็ได้แค่นี้ (yeah)
เขามันตัวจริงแล้วฉันมันตัวอะไร (yeah)
เขาน่ะเป็นใครแล้วฉันน่ะเป็นใคร
เป็นความทรงจำที่เจ็บช้ำ (oh)
ทำไมต้องมาทำให้เจ็บซ้ำ (oh)
หยุดมันเสียทีนะเธอ
นานานานานา นานา นานานา นานา นานานานา (yeah)
Yeah
นานานานานา นานา นานานา นานา นานานานา (yeah)
เป็นความทรงจำที่เจ็บช้ำ (oh)
ทำไมต้องมาทำให้เจ็บซ้ำ (oh)
หยุดมันเสียทีนะเธอ
Leave me
Leave me (yeah)
Leave me
Leave me
Leave me
Leave me (yeah)
คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง 2High