คอร์ด Dayenu Misc Traditional

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar]


[แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
Ilu ho-tsi, ho-tsi-a-nu, Ho-tsi-a-nu mi-Mitz-ra-yim,

Ho-tsi-a-nu mi-Mitz-ra-yim, Da-ye-nu!

* Dai, da-ye-nu, Dai, da-ye-nu, Dai, da-ye-nu, Da-ye-nu, da-ye-nu, da-ye-nu!

Dai, da-ye-nu, Dai, da-ye-nu, Dai, da-ye-nu, Da-ye-nu, da-ye-nu, da-ye-nu!

Ilu na-tan, na-tan la-nu, Na-tan la-nu et-ha-Sha-bat,

Na-tan la-nu et-ha-Sha-bat, Da-ye-nu!

Da-ye-nu, da-ye-nu, da-ye-nu!

Dai, da-ye-nu, Dai, da-ye-nu, Dai, da-ye-nu, Da-ye-nu, da-ye-nu, da-ye-nu!

Ilu na-tan, na-tan la-nu, Na-tan la-nu et-ha-To-rah,

Na-tan la-nu et-ha-To-rah, Da-ye-nu!

คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง Misc Traditional