คอร์ด ไม่เป็นไร Lord Liar Boots

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar]


[แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
ไม่มีเหตุผล ที่ฉันจะอยู่ต่อไป ไม่มีความหมาย ไม่มีคุณค่าต่อใคร
ถ้าฉันจะหายไป คงไม่มีใครเสียใจ ดังอยู่อย่างนี้ เสียงข้างในหัวใจ

* ยังไง ก็ไม่มีทางที่ใครจะเข้าใจ ว่ามันทรมานแค่ไหน แต่ยังดีกว่าไม่รู้สึกอะไร
ต้องทนอยู่อย่าง..นี้ ได้แต่บอกตัวเองไว้ ให้หาย..ใจ


** ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ทนไว้ ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ทนไหว

มีเพียงบาดแผล และร่องรอยความเจ็บช้ำ ที่คอยกอดฉัน และย้ำเตือนว่ายังหายใจ

( * , ** )

ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ทนไหว ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร แค่หายใจ
ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร แค่หายใจ ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร แค่หายใจ
คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง Lord Liar Boots