คอร์ด ไม่รักนะ ระวังติดคุก ไฟเย็น

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
* ลา ลาลาลาลาลาลาลาลา ลาลาลาลาลาลาลาลา ลาลาลาลาลาลาลาลา


** ไม่รักนะ ไม่รักนะ ไม่รักนะ ไม่รักระวังติดคุกนะ ติดคุกนะ ติดคุกนะ ติดคุกก็เพราะ
ไม่รักนะ ไม่รักนะ ไม่รักนะ ไม่รักระวังติดคุกนะ ติดคุกนะ ติดคุกนะ
ลาลาลา ลาลาลาลาลา

(ปั่มปัมปัมปั๊ม) ซาบซึ้งเธอมานานแล้ว (ปั่มปั๊มปัมปัม) รักเธอนั้นมากเท่าไหร่
(ปั่มปัมปัมปั๊ม) แล้วเธอยังกลับทำร้าย (ปั่มปั๊มปัมปัม) ใจฉันมลายแทบสิ้น
อยู่เหมือนตาย อยู่เหมือนตาย ตายทั้งเป็น

( ** )

(ปั่มปัมปัมปั๊ม) ฉันเคยพอเพียงนานแล้ว (ปั่มปั๊มปัมปัม) เธอซิไม่เคยจะพอ
(ปั่มปัมปัมปั๊ม) ฉันโดนเอาเปรียบขี่คอ (ปั่มปั๊มปัมปัม) ขอร้องไม่เคยจะได้
ขูดรีดกัน ขูดรีดกัน จนทั้งปี


( * , ** )คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ไฟเย็น
Blogspot - Wordpress - Pinterest