คอร์ด เหง้าฮักโค่น โต๊ด กล้าณรงค์

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar]


[แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
เหง้าต้นฮักโค่นลงทับใจ
เคยปลูกเอาไว้กับเจ้าตอนฮักกัน
ฮดเรื่องราวแทนน้ำ เติมปุ๋ยแห่งความทรงจำ
มื้อนี่ส่างโค่นลงง่ายดาย

ยามฮักกันคนเอยเนาะคนเฮา
หย่ำขี้เถ้าก็หวานปานอ้อยแก่
ปลูกต้นฮักสลักไว้ว่าฮักแท้
สิฮักกันจนเฒ่าแก่จนตายป๋า

พรวนดินด้วยสองมือที่ฟูมฟัก
เป็นพยานฮักเฮาเจ้าว่า
ต้นฮักโค่นมื้อเจ้ามาบอกลา
โอ๊ยน้อฮอดบ่ฟื้น แห้งตายคาดิน

สิปลูกไว้หาสะแตกหยังต้นฮักมันทับใจ
เลี้ยงจนใหญ่แล้วพาเขาเอาขวานมาผ่า
โอ๊ยคนหนอคนมาลืมง่ายพอปานบ้า
จบกันที่สร้างมามื้อที่เจ้ามาบอกลา อ้ายไป

เหง้าต้นฮักโค่นลงทับใจ
เคยปลูกเอาไว้กับเจ้าตอนฮักกัน
ฮดเรื่องราวแทนน้ำ เติมปุ๋ยแห่งความทรงจำ
มื้อนี่ส่างโค่นลงง่ายดาย

เมื่อเจ้าพาเขามาปั้มเหง้ามาโค่นฮัก
เอาบักจกมาสับก่นฮักที่ฝังไว้
ลืมแล้วบ่น้องนาง มาปลูกฮักปักไว้
เจ้าคือจั่งสัญญากับอ้าย แล้วคือเป็นลายต่าง

สิปลูกไว้หาสะแตกหยังต้นฮักมันทับใจ
เลี้ยงจนใหญ่แล้วพาเขาเอาขวานมาผ่า
โอ๊ยคนหนอคนมาลืมง่ายพอปานบ้า
จบกันที่สร้างมามื้อที่เจ้ามาบอกลา อ้ายไป

เหง้าต้นฮักโค่นลงทับใจ
เคยปลูกเอาไว้กับเจ้าตอนฮักกัน
ฮดเรื่องราวแทนน้ำ เติมปุ๋ยแห่งความทรงจำ
มื้อนี่ส่างโค่นลงง่ายดาย

เมื่อเจ้าพาเขามาปั้มเหง้ามาโค่นฮัก
เอาบักจกมาสับก่นฮักที่ฝังไว้
ลืมแล้วบ่น้องนาง มาปลูกฮักปักไว้
เจ้าคือจั่งสัญญากับอ้าย

เหง้าต้นฮักโค่นลงทับใจ
เคยปลูกเอาไว้กับเจ้าตอนฮักกัน
ฮดเรื่องราวแทนน้ำ เติมปุ๋ยแห่งความทรงจำ
มื้อนี่ส่างโค่นลงง่ายดาย

เมื่อเจ้าพาเขามาปั้มเหง้ามาโค่นฮัก
เอาบักจกมาสับก่นฮักที่ฝังไว้
ลืมแล้วบ่น้องนาง มาปลูกฮักปักไว้
เจ้าคือจั่งสัญญากับอ้าย แล้วคือเป็นลายต่าง

ลืมแล้วบ่น้องนาง มาปลูกฮักปักไว้
เจ้าคือจั่งช่างตั๋วกันได้ ว่าฮักอ้ายคนเดียว

คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง โต๊ด กล้าณรงค์