คอร์ดเพลง เสียใจ (Sorry) TIMETHAI

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
ไม่มีเธออยู่ ฉันเองก็ยังไม่ชิน ยังเห็นภาพเธอในวันนั้น
ฉันเองที่พลาด ทำเธอเสียใจ ขอให้เธอเจอ

* สิ่งที่ดีกว่านี้ เจอสิ่งที่เธอตามหา เหมือนที่เธอเคยฝันเรื่อยมา และสุดท้าย

** อยากบอกว่าฉันเสียใจ ไม่เคยจะรู้ว่าเธอสำคัญเพียงใด
อยากบอกว่าฉันเสียใจ แต่ฉันเองก็รู้ว่าไม่ควรได้รับการอภัย ฉันขอโทษ im sorry

นั่งมองรูปถ่าย ที่เรายังมีกันและกันอยู่ แม้มันจะไม่มีอีกแล้ว
ฉันเองที่ผิด ไม่อาจจะรักษาเธอไว้ได้ ขอให้เธอเจอ

( * , ** )

baby What have i done to you Baby I know i don't deserve your love
อยากจะขอโทษเธออีกที ทำให้เสียใจและเสียน้ำตา
ผลของการกระทำก็คือฉันนั้นมันต้องอยู่คนเดียวอยู่อย่างนี้

( ** )


คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง TIMETHAI
[ คอร์ด เสียใจ (Sorry) TIMETHAI]
Blogspot - Wordpress - Pinterest