คอร์ดเพลง เมียคอยมาคุม เทพ โพธื์งาม

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
เมียคอยมาคุม
เมียคอยมาคุ้ม
เมียมาคุม เมียมาคุม
จะทำอะไร๊ ก็มาคอย ยืนคุ้ม
จะพูดกะใคร๊ ก็มายืน คอยคุม
คุมตลอดวัน มันน่ารำคราญ ใจ
Solo 4 Bars...3...
4...ไม่มีเวลา ได้อยู่สบาย
ดั่งเช่นกับใคร เค๊า
วันๆก็เอาแต่ทำ งาน
จนกะบาน เหน่ง
พอเลิกจากงาน ก็ต้องกลับบ้าน
ล่ะให้มันตรง เพ๋ง
มันสุดจะเซ็ง น่าเบื่อระอา
เพราะว่ามี เมียคอยมาคุม
เมียคอยมาคุ้ม
เมียมาคุม เมียมาคุม
จะทำอะไร๊ ก็มาคอย ยืนคุ้ม
จะพูดกะใคร๊ ก็มายืน คอยคุม
คุมตลอดวัน มันน่ารำคราญ ใจ
มาคุมกันแจ
มาแลมองตา ไม่ว่าจะทำอะไร๊
ไม่ว่าจะมา ไม่ว่าจะไป
ละก็ไม่เคย ห่าง
จะถ่ายสักที จะฉี่สักคราว
ล่ะเฝ้าแต่ตาม หลัง
จะนอนจะนั่ง จะสร่างจะเมา
โถ เมียเรา ยังคอยมาคุม
เมียคอยมาคุ้ม
เมียมาคุมละมันมาคุม
จะทำอะไร๊ละมันมาคอย ยืนคุ้ม
จะพูดกะใคร๊ ก็มาคอย ยืนคุม
คุมตลอดวัน มันน่ารำคราญ ใจ
ใครมียาดี ที่กินเข้าไป
แล้วทำให้เป็น ง่อย
ได้โปรดบอกหน่อย
จะไปเสาะหา ล่ะมาให้เมีย กิน
จะได้ไม่ต้อง มาคอย มาคุม
ล่ะจนเป็นอา จิน
ไม่ต้องเดินดิน
กินนอนอยู่บ้าน
ล่ะไม่รำคราญ ใจ
บางทีคิดว่า จะฆ่าให้ตาย
ก็ได้แต่นอน คิด
ไม่อยากให้เธอ มาติดมาตาม
ล่ะห้ามก็ไม่ ได้
ไม่อยากจะพูด ไม่อยากจะบ่น
ล่ะก็ต้องทน ไป
เธอคงกลัวใคร มาทอดสะพาน
เพราะฉันนั้น จึงคอยมาคุม
เมียมันมาคุ้ม มันคอยมาคุม
จะทำอะไร๊ ก็มาคอยยืน คุ้ม
จะพูดกะใคร๊ ก็มายืนคอยคุม
คุมตลอดวัน มันน่ารำคราญ ใจ
( ฮึ คุมอะไรกันนักกันหนาวะ )
( รำคราญ วุ๊ย )
.เมียคอยมาคุม
เมียคอยมาคุ้ม
เมียมาคุม มันมาคุม
จะทำอะไร๊ ก็มาคอย ยืนคุ้ม
จะพูดกะใคร๊ ก็มายืนคอย คุม
คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง เทพ โพธื์งาม
[ คอร์ด เมียคอยมาคุม เทพ โพธื์งาม]
Blogspot - Wordpress - Pinterest