คอร์ด หัวใจนิสัยบ่ดี ใหม่ พัชรี

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar]


[แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
จักเป็นอีหยัง ปากบอกว่าซังกะยังคึดฮอด ข่มใจเอาไว้ตลอด กะยังบ่ฟัง ยังคึดฮอดเขา
ก็รู้ทั้งรู้เขาบ่มีทางกลับมารักเรา หยุดสะเด้อใจเศร้า บ่มีเขาเฮาต้องอยู่ได้

* คันเขาสิไป เอาเชือกมัดไว้ คือสิบ่อยู่ กลับมาลองคิดดู ห้ามได้แต่ตัว บ่อาจห้ามใจ
ปล่อยเขาไปโลด คันเขาอยากมีผู้ใหม่ เราควรอวยพรส่งท้าย ให้เขาโชคดีกับคนใหม่สา

** นิสัยบ่ดี เฮาห้ามปานนี้กะยังบ่ฟัง เขามีดีอีหยัง หนอหัวใจคือจั่งห่วงหา
คึกนำอ่ำล่ำ คึดฮอดถ้อยคำ คึดฮอดแววตา คึดเห็นตลอดเวลา คึดเห็นเค้าหน้า คนบ่จริงใจ

*** จักเป็นอีหยังปากบอกว่าซังกะยังใจอ่อน ยามสิกินสินอน ฮำฮี่ฮำฮอน คึดฮอดวังๆ
ข่มใจยามใด สิเป็นสิตายใจบ่เชื่อฟัง ซ่างมาเป็นตาซัง แท้นอหัวใจนิสัยบ่ดี


( * , ** , *** )
คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ใหม่ พัชรี