คอร์ดเพลง สะหวอย อีเกิ้ง Rsiam

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
ยืนเฮ็ดหน้าเล้มเหล่
แล้วกดมือถือไปหาผู้สาว
อยากถามว่าเขา
ที่ไปกับเจ้าคนนั้นเป็นใคร
คือใกล้ชิดกันคักแน
จั่งแม่นนั่งแหย่
ให้เขาซูนกาย
เขาเป็นผู้ใด๋
อ้ายสงสัยเลยโทรไปถาม
..ได้ยินเสียงที่รับสาย
เป็นเสียงผู้ชาย
อ้ายแฮงอุกใจ
สิเฮ็ดจั่งใด๋
จึงบอกไปว่าโทรผิดเบอร์
โทรไปผู้อื่นรับสาย
เจ้าสิให้อ้าย
คึดว่าจั่งใด๋
คนที่รับสาย
เขาเป็นไผ
ฮึว่าเป็นผู้บ่าว
..แต่ว่าเบอร์ที่อ้ายโทรนั้น
เป็นเบอร์สำคัญที่บ่เคยลืม
จึงลองโทรซ้ำไปจั่งซั้น
เพื่อสิยืนยันว่าเขาเป็นไผ
อ้ายแฮงเจ็บใจ
เธอไม่รับสาย
กดทิ้งไปอย่างนั้น
..เจ็บปวดหัวใจ
อ้ายอีหลี
เจ้าเฮ็ดจั่งซี้
คือจั่งมาขี้ใส่ใจ
หัวใจสะหวอย
เขาคงจูบทับฮอยแก้มขาว
โถโดนแล้วเรา
ยืนเศร้าเฮ็ดหน้าเล้มเหล่
..ได้ยินเสียงที่รับสาย
เป็นเสียงผู้ชาย
อ้ายแฮงอุกใจ
สิเฮ็ดจั่งใด๋
จึงบอกไปว่าโทรผิดเบอร์
โทรไปผู้อื่นรับสาย
เจ้าสิให้อ้าย
คึดว่าจั่งใด๋
คนที่รับสาย
เขาเป็นไผ
ฮึว่าเป็นผู้บ่าว
..แต่ว่าเบอร์
ที่อ้ายโทรนั้น
เป็นเบอร์สำคัญ
ที่บ่เคยลืม
จึงลองโทรซ้ำไปจั่งซั้น
เพื่อสิยืนยันว่าเขาเป็นไผ
อ้ายแฮงเจ็บใจ
เธอไม่รับสาย
กดทิ้งไปอย่างนั้น
..เจ็บปวดหัวใจ
อ้ายอีหลี
เจ้าเฮ็ดจั่งซี้
คือมาขี้ใส่ใจ
หัวใจสะหวอย
เขาคงจูบทับ
ฮอยแก้มขาว
โถโดนแล้วเรา
ยืนเศร้าเฮ็ดหน้าเล้มเหล่
โถโดนแล้วเรา
ยืนเศร้าเฮ็ดหน้าเล้มเหล่

คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง อีเกิ้ง Rsiam
[ คอร์ด สะหวอย อีเกิ้ง Rsiam]
Blogspot - Wordpress - Pinterest