คอร์ด วันที่สวยงาม SAFEPLANET

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
ไม่เคยเลือนหายไปจากใจ ยังคงเก็บ มันเอาไว้ ความจริงที่ฝังไว้ข้างใน มันช่างทรมาน
ที่คอยทำร้ายตลอดมา ความทรงจำที่เรียกหา พาเราให้ย้อนไปจุดเดิม ช่างวกวน

* และจะหลุดพ้นเมื่อไร ถ้าฉันไม่รับมันมาใส่ใจ จะยอมรับความจริง ทำได้ไหม

ถ้าหากวันที่สวยงาม อาจเป็นเพียงแค่เมื่อวาน จะกี่ปีที่เลยผ่านฉันไป
ไม่อาจเป็นเช่นวันเก่า ที่สะท้อนเรื่องราวที่สวยงาม ความทรงจำที่ว่างเปล่า นั้นจะอยู่ กับฉัน
ตลอดไป

วันเวลาที่เราเคยมี คงต้องหมุนไป วันเวลาที่ฉันมีเธอยังอยู่ตรงนี้
สิ่งต่างๆที่เราเคยมี เหลือแค่เพียงน้ำตา

ถ้าหากวันที่สวยงาม อาจเป็นเพียงแค่เมื่อวาน จะกี่ปีที่เลยผ่านฉันไป
ไม่อาจเป็นเช่นวันเก่า ที่สะท้อนเรื่องราวที่สวยงาม ความทรงจำที่ว่างเปล่า นั้นจะอยู่ กับฉัน

ตลอดไป

วันเวลาที่เราเคยมี คงต้องหมุนไป วันเวลาที่ฉันมีเธอยังอยู่ตรงนี้
สิ่งต่างๆที่เราเคยมี เหลือแค่เพียงน้ำตา
คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง SAFEPLANET
Blogspot - Wordpress - Pinterest