คอร์ด ลืมเจ้าบ่ได้(ลืมบ่ได้จักเทื่อ) ท้าว สมาย

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
ครั้งที่เจ้าบอก ว่าเราห่างกันสักพัก อ้ายต้องคิดหนัก เมื่อเจ้าได้เอ่ยคำนี้
ฮักที่อ้ายให้ เป็นหยังคือเป็นแนวนี้ ความฮักที่มี ต่อไปนี้บ่มีอีกแล้ว

* ภาพเก่าๆ ที่ค่อยหลอนและเตือนใจ ที่อ้ายคิดไว้ มันก็ได้จบลงแล้ว
หัวใจบ่เคยลืมได่ ที่เจ้าพูดไว้ให้หัวใจแปล้ว เลือกเขาแล้ว ขอให้โชคดีเด้อนาง

** ลืมบ่ได่จักเทื่อ ภาพที่เหลือคือความทรงจำ คิดฮอดความเก่าความหลัง ยังจำได้ดีเด้อนาง
คิดฮอดคำหวานที่เจ้าเคยบอก คิดฮอดหมอนที่นอนหนุนกัน
คิดฮอดความหลัง ยังฝังใจอ้ายอยู่ตลอด

คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ท้าว สมาย
Blogspot - Wordpress - Pinterest