คอร์ด บ่มีเจ้าแล้ว ต้น พัสกร

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar]


[แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
บ่มีเจ้าแล้วอ้ายสิอยู่กับไผ๋ บ่มีเจ้าแล้วคือสิขาดใจ บ่มีเจ้าแล้วอ้ายสิเป็นจั่งใด๋ ฮู้บ่

บ่มีอีกแล้ว คนเคียงข้างกาย เจ้ามาถิ่มอ้ายไปบ่หวนคืน
โชคชะตาพัดพาเจ้าไปจากอ้าย บ่ทันเตรียมใจ อีหยังเลย
อยู่ดีดีเจ้ากะไปเฉยๆปล่อยอ้ายไว้กลางทาง

* จักแม่นบุญหรือกรรมอันใด๋ เฮ็ดให้เฮาได้ฮักกัน แล้วกะหมดเวลาทอนั้น บ่มีวันเจ้าหวนคืน

** บ่มีเจ้าแล้วอ้ายสิอยู่กับไผ บ่มีเจ้าแล้วคือสิขาดใจ บ่มีเจ้าแล้วอ้ายสิเป็นจั่งใด๋ ฮู้บ่
บ่มีเจ้าแล้วอ้ายสินอนกอดไผ บ่มีเจ้าแล้วสิจับมือผู้ใด๋ บ่มีเจ้าแล้วอ้ายคือสิตาย....คั่นบ่มีเจ้า


( * , ** )
คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ต้น พัสกร