คอร์ดเพลง นกทิ้งรัง เอ้ เจบี


[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
นั่งไห่อยู่เทิงกองโพน หลูโตนเจ้าของคักหลาย ถึกคนเคยฮักมาถิ่มไป เหลือไว้แค่เพียงความเหงา
นั่งไห่จนฮังนกตกใส่ แนมไปแฮงคือเจ้าของ ไพหญ้าฮ้างๆมันเศร้าหมอง มะคือเจ้าของอิหลี

* เปรียบอ้ายให้เป็นคือฮังนก เอาไว้กกลูกใหญ่มันกะเจิดหนี
เจ้าถิ่มอ้ายไว้คือฮังนกฮ้างแบบนี้ มันเจ็บอิ หลี โฮ๊ โฮ..

** อาการข้างเคียงของคนที่ผิดหวัง คือนกถิ่มฮังบ่ยังหัวใจ
มันถิ่มฮังเก่าไปสร้างฮังใหม่ถิ่มอ้ายไว้คือฮัง นกเก่า
นกถิ่มฮังบ่ยังเยื่อใย มันถิ่มไว้แค่ไพหญ้าเก่า
ขั่นเปรียบโตอ้ายคือฮังนกเก่า อ้ายกะเปรียบโต้เจ้า (คือนกถิ่มฮัง)
คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง เอ้ เจบี

[ คอร์ด นกทิ้งรัง เอ้ เจบี
]
Blogspot - Wordpress - Pinterest