คอร์ด ทำพี่แหลงกลาง ป่ายางรอบเริน วงแบเบาะ x พงศ์ วงพัทลุง

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar]


[แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
ไม่ต้องทำแหลงน้องเป็นเด็กกรุงเทพ แรกวาเห็นขับเวฟ ซ้อนท้ายด้วยลอนยาง
ชอบแหลงใต้ ผสมภาษากลาง สำเนียงน้องมันบอบบาง น้องแหลงกลางสำเนียงใต้
ใช้ของหรู บ้านอยู่เหมือนรูเต่า กวาดขยะนุ้ยไม่เอา นุ้ยใช้แต่เครื่องดูดฝุ่น
แรกแต่วามันหมดเห็นเดินรุน แหลงกลางนะคุน ลงทุนมั่งตะนุ้ย เห้อ

* ทำตัวหรูบ้านอยู่ในรูม๋อง ถ้าแหลงกลางไม่ค่ายคล่อง หัดลองไหม่นะน้อง
ที่พี่แหลงไม่ช่ายอีว่าน้อง ถ้าแหลงกลางแล้วคนมอง แหลงใต้ดีหวาครัน

** ไอย๊ะ ทำพี่แหลงกลาง แต่ป่ายางรอบเริน ไอย๊ะ น้องสาวทำเมิน คนเดินดินกินข้างแกง
ไอย๊ะ ทำพี่แหลงกลาง แต่มือยังติดขี้ยางพรก ไม่ต้องมาทำขี้หก ฮายทองแดงตก เก็บมั่งตะนุ้ย

พี่บ่าวๆยุกะช็องด็อง แต่งตัวกะหม็องแหม็ง อย่ามาต๊องอย่ามาแท่งน้องนะ

คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง วงแบเบาะ x พงศ์ วงพัทลุง