คอร์ดเพลง ติ้งลิงติ่ง น้องทิวเทน

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
ซางมาเป็นตาฮักคัก โอ๊ยซางมาเป็นตาฮักคัก อ้ายอยากล่ะหยอกแน่ได่บ่
ซางมาเป็นตาหยิกคัก โอ๊ยซางมาเป็นตาคั้นคัก อ้ายอยากละอยอกเจ้าได้บ่
หยอกได้บ่ละหยอกเจ้าได่บ่ หยอกได่บ่ละหยอกเจ้าได่บ่

* ล่ะแม่นว่าเด้อนาง อ่ะลิงตกส่างละหางซันกิงดิง ติ้งลิงติ่งอะลิงติ้งลิงติ่ง ติ้งลิงติ่งอะลิงติ้งลิงติ่ง
สวดหม่องนี่นู้นหม่องนั้น อ่ะลิงตกส่างละหางซันกิงดิง
ติ้งลิงติ่งอะลิงติ้งลิงติ่ง ติ้งลิงติงอะลิงติ้งลิงติ่ง (ลิงตกส่าง)

** ซางมาเป็นตาซังคัก โอ๊ยซางมาเป็นตาฮักคัก อ้ายอยากละหยอกแน่ได่บ่
แก้มมาเป็นตาหยิกคัก โอ๊ยพุงมาเป็นตาเป่าคัก อ้ายอยากละเป่าพุงได่บ่
เป่าได้บ่ละเป่าพุงได่บ่ เป่าได่บ่ละเป่าแก้มได่บ่

( * )
น้องกำลังสินอน เป็นหยังมาอนมาวนแต่น้อง ไปหาเล่นหม่องใหม่ เดี๋ยวน้องสิไห้บ่หลับบ่นอน
น้องกำลังกินนม อย่าเอาขนมมาล่อตาน้อง จังมาหยอกน้องใหม่ อย่ากวนน้องหลาย อ้ายเอาซะบ่น้อ

( ** , * )

คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง น้องทิวเทน
[ คอร์ด ติ้งลิงติ่ง น้องทิวเทน]
Blogspot - Wordpress - Pinterest