คอร์ด คิดจั่งใด๋ บอส ธีรพงษ์

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
จักว่าเจ้านั้นคิดจั่งได๋ อ้ายอยู่หม่องได๋ ของหัวใจ
แต่ละมื้อต้องรู้สึกจังได๋ สิให้อ้ายคิดไกลไปฮอดไสหนอ
คิดจังได๋กะให้บอกอ้ายแหน่ ให้เป็นคนแพ้หรือเป็นสุอย่าง
เป็นของขวัญหรือเป็นของฮ่าง สิให้อยู่ข้างๆ หรือไปไกลๆ

* คุยกันสุมื้อสิให้คิดจั่งได๋ ชวนไปไสกะไปคือบ่ได้ว่าหยัง
ขั่นว่าแม่นก็บอกอ้ายดังๆ ให้อ้ายเข้าใจ
คันว่าบ่คิดกะคึจังคิดอยู่ ขั่นว่าบ่ฮู้กะคึจังฮู้อยู่
เป็นจังได๋บอกอ้ายมาดู๋ บอกอ้ายมาแหน่

** บอกอ้ายได้บ่.. น้อนาง ความรู้สึกที่อยู่ข้างในใจเจ้าคิดจังได๋
ให้อยู่หรือว่าให้ไป ตำแหน่งอ้ายอยู่หม่องได๋ ตัวจริงหรือสำรอง โวว โววว
อ้ายแค่อยากรู้ ว่าอ้ายต้องฮักต่อ หรือว่าต้องพอหยุดไว้ซำนี้ก่อน
อ้ายบ่อยากเจ็บซ้ำซ้อน แค่ขอวอน (ใจเจ้าคิดจังได๋)


ฮู้วว ฮูววว ใจเจ้าคิดจังได๋ น้อนาง...

คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง บอส ธีรพงษ์
Blogspot - Wordpress - Pinterest