คอร์ดเพลง กาฝากรัก เมฆา อาร์สยาม

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
ฟ้าคงสร้างเธอ
เกิดมาเพื่อคู่กับเขา
แล้วฟ้าสร้างเรา
เกิดมาเพื่อคู่กับใคร
หรือให้เกิดมาเพื่อฉัน
รับกรรมที่เคยทำไว้
หรือเกิดเป็นทาสหัวใจ
ของเธอ
.เขามาทีหลัง
แต่เธอก็ยังเลือกเขา
หรือคิดว่าเรา
คนนี้ไม่มีความหมาย
เป็นแค่เศษเดนหัวใจ
เบื่อแล้วทิ้งไปและคำลา
หรือเป็น
รักหน่ายที่เธอไม่ต้องการ
ขอเป็นแค่เพียง
ส่วนเกิน ของความรัก
เป็นดังกาฝาก
ที่เกาะกลางใจเธอ
อาจดูไม่มีความหมาย
ให้เข้าเพียงได้ใกล้เธอ
เพราะรู้เสมอเป็นได้แค่ไหน.
.ขอเป็นแค่เพียง
ส่วนเกิน ของความรัก
เป็นดังกาฝาก
ที่เกาะกลางใจเธอ
ขอเพียงที่พักพิงใจ
อยู่เคียงข้างเธอเสมอ
ถึงแม้ว่าเธอไม่เคยสนใจ
.ฟ้าคงสร้างเธอ
เกิดมาเพื่อคู่กับเขา
แล้วฟ้าสร้างเรา
เกิดมาเพื่อคู่กับใคร
หรือเป็นแค่กาฝากรัก
รักเธอข้างเดียวเรื่อยไป
แต่ฉันก็ยังภูมิใจที่ได้รักเธอ
ขอเป็นแค่เพียง
ส่วนเกิน ของความรัก
เป็นดังกาฝาก
ที่เกาะกลางใจเธอ
อาจดูไม่มีความหมาย
ให้เข้าเพียงได้ใกล้เธอ
เพราะรู้เสมอเป็นได้แค่ไหน.
.ขอเป็นแค่เพียง
ส่วนเกิน ของความรัก
เป็นดังกาฝาก
ที่เกาะกลางใจเธอ
ขอเพียงที่พักพิงใจ
อยู่เคียงข้างเธอเสมอ
ถึงแม้ว่าเธอไม่เคยสนใจ
.ฟ้าคงสร้างเธอ
เกิดมาเพื่อคู่กับเขา
แล้วฟ้าสร้างเรา
เกิดมาเพื่อคู่กับใคร
หรือเป็นแค่กาฝากรัก
รักเธอข้างเดียวเรื่อยไป
แต่ฉันก็ยังภูมิใจที่ได้รักเธอ
หรือเป็นแค่กาฝากรัก
รักเธอข้างเดียวเรื่อยไป
แต่ฉันก็ยังภูมิใจที่ได้รักเธอ

คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง เมฆา อาร์สยาม
[ คอร์ด กาฝากรัก เมฆา อาร์สยาม]
Blogspot - Wordpress - Pinterest