แทป Guitar เพลง เธอ : Cocktail

Verse [0.00]
Hook [0.01]
Solo [0.03]
Intro [0.47]
Lick [2.07]
Solo [3.07]
Share