แทป Bass เพลง ก่อน : Modern Dog

Intro [0.00]
Verse 1 [0.22]
Hook 1 [0.42]
Verse 2 [1.05]
Hook 2 [1.26]
Instru [1.56]
Bridge [2.17]
Last Hook [2.40]
Outro [3.41]
Share