แทป Bass เพลง พับท้องฟ้า : อ้อน ลัคนา

Hook 1 [1.04]
Verse [1.34]
Pre Hook [1.54]
Hook 2 [2.22]
Instru [2.42]
Last Hook [3.03]
Share