แทป Guitar เพลง ขอบคุณท้องฟ้า : จำปี

Intro Picking [0.00]
4 [0.00]
3 [0.00]
2 [0.00]
1 [0.00]
5 [0.00]
Intro Riff [0.12]
Verse [0.43]
Pre [1.07]
Solo [3.23]
Share