แทป Bass เพลง แค่ขอมีเธอ : ออย ธนพัฒน์

Intro [0.00]
Hook [0.56]
Instru [1.29]
Verse 2 [1.58]
Last Hook [2.40]
Share