แทป Bass เพลง อาย : ลิ้นยาว

Intro [0.00]
Verse 1 [0.15]
Hook 1 [0.50]
Verse 2 [1.13]
Hook 2 [1.32]
Instru [2.03]
Last Hook [2.38]
Outro [3.12]
Share