แทป Bass เพลง What You Know : TWO DOOR CINEMA CLUB

Intro [0.00]
Verse 1 [0.28]
Hook 1 [0.55]
Verse 2 [1.23]
Hook 2 [1.51]
Instru [2.22]
Last Hook [2.35]
Share