แทป Bass เพลง ใจร้าย : Black Head

Intro [0.00]
Pre Hook 1 [0.42]
Hook 1 [1.08]
Verse [1.47]
Pre Hook 2 [2.13]
Hook 2 [2.39]
Instru [3.05]
Last Hook [3.31]
Share