แทป Bass เพลง เสียมั้ย : Micro

Intro [0.00]
Verse 1 [0.15]
Hook 1 [0.45]
Hook 2 [1.29]
Instru [1.44]
Verse 2 [2.06]
Last Hook [2.34]
Share