แทป Bass เพลง เด็กใต้โว้ย : สมชาย นิลศรี

Intro [0.00]
Verse 1 [0.17]
Hook 1 [0.45]
Verse 2 [1.02]
Hook 2 [1.29]
Bridge [1.46]
Instru [2.00]
Verse 3 [2.17]
Last Hook [2.45]
Share