แทป Bass เพลง นาฬิกาตาย : Bodyslam

Verse [1.16]
Pre Hook [1.39]
Hook [2.02]
Instru [2.25]
Last Hook [2.49]
Share