แทป Guitar เพลง ฝ่าไฟแดง : Jetset'er

Intro Line1 [0.00]
Intro Line 2 [0.00]
Solo [1.13]
Outro [2.30]
Share