แทป Bass เพลง คุณและคุณเท่านั้น : แกงส้ม The Star

Verse [0.15]
Pre Hook [0.33]
Hook [0.51]
Last Hook [2.38]
Share