แทป Bass เพลง ทั้งรักทั้งเกลียด : กุ้ง ตวงสิทธิ์ เรียมจินดา

Intro [0.00]
Verse [0.24]
Pre Hook 1 [0.47]
Hook [1.11]
Instru [1.52]
Pre Hook 2 [2.15]
Last Hook [2.39]
Share