แทป Bass เพลง อ้ายมักโตหลาย : น้ำแข็งไส

Intro [0.01]
Verse [0.37]
Hook [1.38]
Instru [2.07]
Last Hook [2.46]
Share