แทป Bass เพลง ประกาศหาแฟน : วงกลม

Hook 1 [0.55]
Verse [1.35]
Hook 2 [2.01]
Instru [2.28]
Last Hook [3.08]
Share