แทป Bass เพลง ยายสา (The Legend of Love in Krabi) : เสือสองเล

Verse [0.56]
Hook [1.39]
Last Hook [2.15]
Ending [2.50]
Share