แทป Bass เพลง ฮักกับเขาสาเด้อ : เต๊ะ ตระกูลตอ

Verse [0.53]
Hook [1.43]
Instru [2.18]
Last Hook [3.09]
Share