แทป Bass เพลง อ๊อดแอด : เท่ง เถิดเทิง

Intro [0.00]
Verse [0.23]
Hook [0.55]
Instru 1 [1.23]
Instru 2 [1.55]
Ending [2.42]
Share