แทป Bass เพลง คิดว่าลืมไปแล้ว : เขียว คาราบาว

Verse [0.30]
Hook [1.33]
Instru [2.04]
Bridge [2.39]
Last Hook [3.19]
Share