แทป Bass เพลง สวย : สวย สโรชา

Pre Hook [0.29]
Hook [0.48]
Verse [1.26]
Pre Hook 2 [1.45]
Instru [2.36]
Ending [3.33]
Share