แทป Bass เพลง พี่ชายเอ๋ย : เบลล์ นิภาดา

Verse [0.52]
Hook [1.58]
Instru [2.52]
Last Hook [3.58]
Share