แทป Guitar เพลง บอกโลกให้รู้ : สงกรานต์ รังสรรค์

Intro [0.00]
Lick [1.24]
Solo [2.16]
Share